Op Het Veld

Dag van de Landbouw in Bevel, Kessel en Nijlen

Wist je dat land- en tuinbouw in Nijlen zeer divers is? Dat er nog 33 actieve land- en tuinbouwbedrijven zijn in onze gemeente? En dat zij samen meer dan 1.000ha open ruimte beheren?   Via het project Burende Boeren wil het gemeentebestuur van Nijlen, in samenwerking met Bedrijfsgilde Nijlen, het draagvlak voor de sector vergroten. Want land- en tuinbouw beperkt zich lang niet enkel tot voedselproductie. Land- en tuinbouwers verbreden hun activiteiten door aan milieu- en natuurbeheer te doen, door hun producten zelf te verkopen, door energie te produceren of door diensten als educatie, recreatie en groene zorg aan te bieden. Ook deze aspecten maken integraal deel uit van de hedendaagse landbouw en het takenpakket van de boer(in).   Naar aanleiding van Dag van de Landbouw werden 10 Bevelse, Kesselse en Nijlense land- en tuinbouwers bereid gevonden hun bedrijf open te stellen op vrijdag 15 september voor alle nijlense scholen. Het betreft: - 't Gewat, bizonboerderij en hoeveslagerij - Melkveebedrijf Dirk Jacobs - Melkveebedrijf Kris & Karin De bruyn - Lenaerts - Melkveebedrijf Jos & Katrien Tops - Van Cant - Melkveebedrijf Koen & Pascale Truyen - Francken - Paardenhouderij De Bartvelden - De Ijshoeve, hoeve-ijs en andere zuivelproducten - Op Het Veld, aardbeien en houtig kleinfruit - Bogaertsheide, blauwbessenbedrijf met zelfpluktuin  - Nijlens Grondwitloof, Roel en Annemie Bogaerts - De bruyn   Het 5° leerjaar van 6 basisscholen (vbs De Zandloper, GO! De Zevensprong, vbs Kinderpad, GO! Bisterveld, Goezo! Kerkeblokken en vbs Sint Calasanz) en 5BSO van githo nijlen zijn op deze uitnodiging ingegaan. Zij zullen vrijdag één of meerdere land- of tuinbouwbedrijven bezoeken.   Onze land- en tuinbouw heeft een belangrijke impact op de uitstraling van onze gemeente. Dankzij de activiteiten en diensten van onze nijlense land- en tuinbouwers kunnen wij ten volle genieten van onze mooie open ruimte. De deelnemende bedrijfsleiders willen ambassadeur zijn van hun sector en zullen op een gepassioneerde manier vertellen over hun duurzame bedrijfsvoering met respect voor mens, dier, plant en land. Het belooft een leerrijke dag te worden!