Op Het Veld

Aardbeien

dagvers voor u geoogst

Naast de klassieke openluchtteelt van aardbeien, worden ook vervroegde en verlate teelten uitgevoerd in de volle grond. Daardoor strekt de oogstperiode zich uit van begin mei tot eind september, afhankelijk van de weersomstandigheden..

Tijdens het oogstseizoen worden de aardbeien dagvers te koop aangeboden Op Het Veld vanaf 7u 's ochtends. Zaterdag, zondag en feestdagen vanaf 9u.